Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila - Admiterea 2019 - Acte necesare
Admiterea 2019 - Acte necesare

Admiterea 2019 - Acte necesare

Preînscrierea / Ȋnscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” se face pe baza următoarelor documente:

 1. Fişa de preînscriere / înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi avizată de comisia de admitere;
 2. Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) / Diploma de Bacalaureat (original și copie) sau   adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2019 (12 clase sau 13 clase);
 3. Adeverinţă elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral/ FR (original) (pentru elevii care solicită preînscrierea)
 4. Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
 5. Documentul de identitate (original şi copie);
 6. Certificatul de naştere (original şi copie);
 7. Certificatul de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 8. Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea / înscrierea și nu este în evidență cu boli psihice (original);
 9. Chitanţa pentru plata taxei de preînscriere / înscriere (original și copie) – 250 RON;
 10. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original și copie) – în ziua în care este declarat „Admis”;
 11. Scrisoarea de intenţie în care să motiveze alegerea profesiei şi a calificării, scrisă de mână;
 12. Avizul de principiu pentru candidaţii străini;
 13. Un dosar plic de carton.
 • Documentele de la punctele 2, 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.
 • Elevii de liceu, clasele terminale (a XII –a zi/ a XIII –a seral sau frecvenţă redusă) care doresc să urmeze cursurile şcolii noastre, pot opta pentru preînscriere înainte de absolvirea liceului;
 • Pentru preînscriere dosarul va conţine documentele de la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi fişa de preînscriere şi va fi completat ulterior cu documentele doveditoare ale absolvirii liceului.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.

Citit 10475 ori Ultima modificare Vineri, 12 Iulie 2019 08:51
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)

PARTENERI

brighton.jpgefnweb_eu.JPGeurope_eu.JPGministerulsanatatii_ro.jpgnmcuk_org.JPGoamr_ro.JPG